Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu- M'Drắk- Đăk Lăk

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM

Hồ sơ xét hết tập sự

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Điệp
Ngày gửi: 09h:51' 25-10-2012
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 1171
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
********* ------- o0o -------


BẢN BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

*****************

- Họ và tên :
- Sinh ngày: ................................ .
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán, Tin.
- Hiện đang dạy môn Toán, Tin tại Trường

Trong thời gian tập sự 1 năm do giáo viên hướng dẫn, nay kết thúc thời gian tập sự tôi xin tự đánh giá quá trình tập sự như sau:

I. Phẩm chất đạo đức:
- Ưu điểm
- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.
- Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.
- Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Hạn chế : không

II. Năng lực làm việc và kết quả đạt được trong thời gian tập sự:
1. Công tác chuyên môn:
a. Về hồ sơ:
- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.
- Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.
- Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.
- Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui định
b. Về công tác soạn bài:
- Giáo án đầy đủ trước mỗi tuần học theo phân phối chương trình
- Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp
- Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài giảng của mình.
c. Về công tác giảng dạy:
- Vận dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh
- Có sử dụng thiết bị dạy học
- Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.
- Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.
- Vào điểm tương đối chính xác, đúng quy định
- Trả bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định .
e. Công tác bồi dưỡng:
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường và các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm.
- Không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
- Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để nâng cao hiểu biết cho bản thân.

2. Công tác khác:
Công tác chủ nhiệm:
- Thân thiện với học sinh, tích cực trong công tác chủ nhiệm .
- Do mới đảm nhận công tác chủ nhiệm nên còn ít kinh nghiệm.

III. Ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan:

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế cơ quan về chế độ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của đơn vị cũng như của ngành.
- Thực hiện giờ giấc đúng quy định, không ra sớm vào muộn.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quan

IV. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:

- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Trên đây là bản tự nhận xét về các mặt hoạt động của bản thân tôi trong thời gian tập sự. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của tập thể của cơ quan và sự chỉ bảo của người hướng dẫn tập sự.
Bản thân tôi cũng đã hết sức cố gắng phần đấu trong hoạt động trong công tác và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện các mặt của bản thân hơn nữa để xứng đáng chính thức đứng trong hàng ngũ công chức ngành giáo dục.


Vĩnh Hưng, ngày 16 tháng 05 năm 2011
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁOPHÒNG GD&ĐT M’DRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT PHAN BỘI CHÂU Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
********* ------- o0o -------

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
=================

Kính gửi: - Ban lãnh đạo trường PTDTBT Phan Bội Châu
 
Gửi ý kiến

Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu- M'Drắk- Đăk Lăk

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM